Złoty Dystrybutor BRP
Złoty Dystrybutor BRP
3/1/25bded1a_IMG_20160407_101429.jpg

Z dumą informujemy, że nasze starania sprzedażowe i promocyjne produktów BRP zostały zauważone i od dziś możemy cieszyć się z tytułu "Złotego Dystrybutora BRP". 

Jest to ogromne wyróżnienie, gdyż w naszym rejonie dotychczas mianem Złotego Dystrybutora były wyróżnione tylko dwie firmy - z Turcji i Rosji. 

Oczywiście chcielibyśmy również podziękować naszym dealerom, bez których nie byłoby to możliwe. Mamy nadzieję, że zmobilizowani tym tytułem za rok również utrzymamy swoją pozycję w hierarchi BRP.